Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en PorteVinho B.V. en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. PorteVinho B.V. heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.portevinho.be te wijzigen. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven overige bepalingen onverminderd van toepassing.

U moet de wettelijke minimumleeftijd hebben in het land van aankoop om een bestelling bij ons te kunnen plaatsen. Door een bestelling te plaatsen via deze website, bevestigt u dat het u wettelijk is toegestaan om alcoholische dranken te kopen. Als u de alcoholische dranken cadeau doet, moeten zowel u als de ontvanger de wettelijke minimumleeftijd voor alcoholgebruik hebben. Als er twijfel bestaat over de leeftijd van zowel de koper als de ontvanger, kan onze koerier om aanvullende identificatie vragen.

Intellectueel eigendomsrecht
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en / of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PorteVinho B.V.

Disclaimer (voorbehoud)
De informatie op deze website is enkel voor informatieve doeleinden. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, geuren, smaken, afbeeldingen van etiketten, etc. op onze internetsite gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst

Leveringstermijn
Niet al onze artikelen zijn uit voorraad leverbaar. De vermelde leveringstermijn is benaderend en niet bindend.
Elke vertraging door onvoorziene omstandigheden of overmacht kan geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling, onkostenvergoeding of vervolging.

Deelleveringen
Indien een product tijdelijk is uitgeput, kan het voorkomen dat de bestelling in deelleveringen geschiedt.

Mijn bestelling is niet compleet of beschadigd, wat nu?
Indien je bestelling niet volledig of stuk is geleverd, zullen wij meteen het nodige doen om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Garantie
De klant heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk, telefonisch of per mail kenbaar maken.
Uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product -onbeschadigd en in goede staat- aan ons te worden teruggezonden in de originele verpakking, met alle toebehoren. De koopprijs wordt door ons aan de koper terugbetaald binnen 30 dagen na de datum waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen ons heeft bereikt, indien aan de voorwaarden voor het correct terugsturen is voldaan. De retourkosten van de verzending zijn voor rekening van de consument.

Aansprakelijkheid
Verkoper is, behoudens het beroep op garantie, op geen enkele wijze aansprakelijk en derhalve nimmer verplicht tot vergoeding van welke schade dan ook, hoe ook genaamd.

Prijzen
Prijsopgaven worden steeds vrijblijvend gedaan op basis van de op het moment der koop en/of opdracht geldende prijzen.
Indien zich na de datum van de offerte prijsverhogingen mochten voordoen ten gevolge van verhoging van rechten, accijnzen, transportkosten en/of wijziging in de valuta is verkoper gerechtigd die verhogingen door te berekenen aan de koper, doch heeft de koper het recht, voor zover de overeenkomst niet is uitgevoerd, deze te annuleren.

Promotieprijzen
Promotieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zolang de voorraad strekt. Op de toepassing van deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. Promotieprijzen zijn nooit cumulatief met eventuele andere kortingen of gunstvoorwaarden.

Onbetaalde factuur
Elke op de vervaldag onbetaald gebleven som wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een conventionele en forfaitaire schadevergoeding, ten belope van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 25 EURO. Deze forfaitaire verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden in de boekhouding en het niet-beschikken over het verschuldigd bedrag.
Daarenboven is op deze som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van 12% per jaar, vanaf de factuurvervaldag tot de dag van de volledige betaling, ongeacht alle andere lasten en gerechtskosten.

Verzending buiten de EU
Ligt het afleveradres echter buiten de EU dan zal er 0% Belgische btw aangerekend worden en voegen we de juiste documenten toe om een goede inklaring mogelijk te maken voor de ontvanger.
Wij raden de geadresseerde wel aan dat hij zich op de hoogte stelt, via de website van de douane in zijn land, van de bijkomende kosten en voorwaarden verbonden aan het importeren van alcoholische dranken. De invoerrechten, lokale btw en de eventuele accijnzen zijn volledige ten koste van de geadresseerde.

Let echter wel op, dat bij het inbeslagneming of het uitvoerig controleren van een bestelling, wij niet verantwoordelijk zijn, aangezien dit buiten onze controle ligt. Uiteraard doen we er in dit geval alles aan om de levering zo spoedig en vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. In dergelijke situaties kan het tevens zijn dat de lokale autoriteiten, andere bevoegden, transporteurs en zo meer, toegang krijgen tot uw gegevens zoals die zijn ingegeven op onze website. In dat geval respecteren we de privacy wetgeving, maar zijn wij niet verantwoordelijk voor de manier waarop die derde partijen deze gegevens behandelen. In dergelijke gevallen raden we ook aan het lokale douanekantoor te contacteren voor meer duidelijkheid.
  
Transportkosten 
De transportkosten zijn afhankelijk van het gewicht van de bestelling en de bestemming. Deze waarde wordt in de winkelwagen  gesimuleerd. Het totaal van de verzendkosten wordt automatisch berekend wanneer u uw bestelling plaatst in de webwinkel. Houd er rekening mee dat sommige factoren van deze berekeningen kunnen variëren en onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
  
Verzending georganiseerd door de koper
De goederen reizen voor rekening en risico van de koper, indien deze zelf het transport organiseert. De verkoper heeft zijn leveringsplicht vervuld wanneer hij de goederen levert aan de door de koper genoemde vervoerder op het punt als overeengekomen. De overdracht van kosten en risico's gebeurt wanneer de vervoerder de goederen aanneemt.

Afdrukken


free-delivery 
checkboxBestellen mogelijk per fles
checkboxScherpe prijzen
checkboxVeilig betalen
checkboxLage verzendkosten 
checkboxGRATIS levering in België vanaf €250 of straal van 10 km rond Tremelo

 
 
Relatiegeschenken :

Relatiegeschenk Wijn 

Agenda:
Voorjaarsproeverij : 19-mei-24
lentedegustatie-portevinho-crop
Meest Verkocht 
Bestsellers Wine 
De Prijslijst: 
Prijs Prix Price PorteVinho 
  
qr-code-prtevinho
Volg ons op Facebook, en blijf op de hoogte van alle acties en activiteiten 

 
Betaalmogelijkheden:  
Webshop gemaakt met EasyWebshop